Както е нормално за гръмотевична буря, притъмня внезапно и в далечината започнаха да просветват мълнии.

Бурята бързо се приближаваше.

Въпреки усилващия се дъжд, гледката беше хипнотизираща.

Към Бургас гръмотевичната буря утихна, но от към морето продължаваха да се сипят мълнии.

http://www.evgenidinev.com/seen/thunder_storm_over_the_sea/

Posted by Evgeni Dinev Photography on 24 май 2012 г.

Невероятни снимки!