В мъгливия час

Фотописи 02.09.2011

В сенките на мрака, мъглата тихо пълзи върху спокойното езеро. С проблясването на първите слънчеви лъчи, тя яростно се надига в опит да закрие светлината, също като вампир.

Сутрин водата е по-топла от въздуха и над нея се носят пари.

В страни от езерото, слънчеви лъчи пронизват короните на дърветата.

Остатъкът от деня догаря в спокойното езеро.

С поредният изгрев, мъглата фучи из езерото, раздухвана от лекия ветрец.

И така, всичко се повтаря ден след ден, в мъгливия час.

Всички снимки
Ключови думи

България, езеро, залез, заран, здрач, изгрев, изпарения, летен пейзаж, лъчи, мъгла, Родопи, Централни Родопи, язовир Голям Беглик, язовир Широка Поляна

Коментари

Това Смолянските езера ли са?