Един ветровит февруарски ден край бурното море.

Мрачен и ветровит зимен ден.

Морето е могъщо и красиво.