Доживях да видя залез над Черно Море.

Вълшебно е! Както и снимката в хедъра. Супер !

Невероятно красиви облачета... реещи се безгрижно перца :)

Гена, както винаги страхотна е.

Ако позволиш едно пожелание: опитай да използваш твоето изкуство и да заснемеш залез над Черно Море на входа на Созопол, малко преди котвата, но да бъде април-май снимката.